По искане на ЕСО ще бъдат ограничени максималните ВЕИ мощности на територията на Благоевград

На 13.04.2013 г., за периода от 11:00 ч. до 17:00 ч. ще бъдат ограничени всички вятърни и фотоволтаични централи на територията на област Благоевград. "ЧЕЗ Разпределение България" АД ще разпореди ограничаване с 40% на максималните работни мощности. Ограничението е по искане на Електроенергийния системен оператор поради дисбаланс между производство и потребление.

"ЧЕЗ Разпределение България" АД остава в готовност за изпълнение и на други нареждания от Централното диспечерско управление на Електроенергийния системен оператор.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg