ЧЕЗ преразгледа договорите си с фирмите - подизпълнители за отчитане и подмяна на електромери

Един от договорите ще бъде прекратен

Проверка на всички договори за отчитане и подмяна на електромери установи, че при всички подизпълнители има нарушения, свързани с качеството на доставяната за „ЧЕЗ Разпределение България“ АД услуга от страна на подизпълнителите на дружеството. Един от договорите ще бъде прекратен в рамките на месец, а към останалите подизпълнители ще бъдат предявени претенции за неустойки за установените нарушения на договорните задължения.

„В случая не е ощетяван наш клиент, но подобно непрофесионално изпълнение на договорени задължения е недопустимо и ние ще прекратим договора с един от нашите подизпълнители. Нарушенията са установени от въведените вътрешни контролни механизми. Работите по прекратения договор ще бъдат инсорснати, т. е. ще се изпълняват от дружеството ни“, каза Петър Баран - Главен оперативен директор на ЧЕЗ България.

През последните две години „ЧЕЗ Разпределение България“ АД изпълнява последователна програма за оптимизация на процесите и управлението, с които да повиши ефективността и контрола на дейността. Прилага се нов подход за планиране на инвестициите, базиран на анализ на състоянието и експлоатационните нужди на мрежата като се взема под внимание и получената от клиентите ни информация. Особено внимание се отделя на критичната инфраструктура, която е жизненоважна не само за клиентите на ЧЕЗ, тъй като кабелите 110 кВ и свързаните с тях съоръжения са от критично значение за сигурното и гарантирано електрозахранване на институциите и бизнеса.

От октомври 2012 година дружеството е публично.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg