ЧЕЗ подобри качеството на електроенергията в 5 села от Община Петрич

Компанията получи благодарствени писма от кметовете за бързата и качествена реакция

Кметовете на няколко петрички села изпратиха благодарствени писма на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за бързата реакция на дружеството, което през март предприе спешни мерки за отстраняване на проблемите с ниското напрежение в селата  Беласица, Самуилово, Камена, Ключ и Яворица.

"Благодарността на нашите клиенти е най-голямото признание за нас. Вече осем години мисията на ЧЕЗ е да доставя непрекъснато качествена електроенергия до домовете и бизнеса в България. Стремим се да реагираме на сигналите максимално бързо и в рамките на възможностите и да отстраняваме проблемите в най-кратки срокове, за да осигурим уют и спокойствие на нашите клиенти. За целта сме в непрекъснат контакт с кметовете от Западна България”, каза Стефан Апостолов - Изпълнителен директор на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

При съмнение за ниско напрежение е необходимо клиентите да подадат сигнал към ЧЕЗ Разпределение България. На посочения от клиента адрес се монтира уред, който измерва параметрите на напрежението по 24 часа в денонощието за период от 7 дни. Получените резултати се анализират и, при регистрирани отклонения от Българския държавен стандарт за качество на напрежението, се набелязват конкретни мерки за действие от страна на Дружеството. В някои случаи, за подобряване на качеството на напрежение, е необходима цялостна реконструкция на мрежата, което изисква спазване на всички законови разпоредби за строителство и изграждане на електросъоръжения – осигуряване на терени от общините, проектиране, издаване на разрешения за строеж и т. н.

За развитие на мрежата през 2012 г. ЧЕЗ е инвестирала 114 млн. лв. През настоящата година компанията предвижда да вложи 111 млн. лв. в модернизация, рехабилитация и реконструкция на мрежите в Западна България.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg