ЧЕЗ обезопаси 54 щъркелови гнезда в Западна България

Акцията опази живота на птиците и намали риска от възникване на аварии

ЧЕЗ монтира петдесет и четири нови, метални платформи за обезопасяване на щъркелови гнезда върху електрически стълбове в Западна България. Най-много съоръжения – 28, бяха инсталирани в района на Регионално звено „Гулянци”. По 11 гнезда бяха обезопасени на територията на Регионално звено „Левски” и Обособено регионално звено „Враца”.

„Клоните на гнездата, разположени върху стълбовете, често се преплитат с проводниците и предизвикват късо съединение. Затова компанията ни полага сериозни усилия за предотвратяването на подобни инциденти. Като повдигаме щъркеловите гнезда на платформи, от една страна опазваме живота на птиците, а от друга – намаляваме риска от възникване на аварии и прекъсване на електрозахранването”, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Действията на ЧЕЗ са съобразени изцяло с миграцията на щъркелите. Изолирането на гнездата, чрез поставяне на изкуствени платформи, се осъществява от септември до март, извън размножителния период на птиците.

ЧЕЗ има отговорно отношение към опазването на биологичното разнообразие и предприема незабавни мерки при всеки подаден сигнал за съоръжения на компанията, застрашаващи живота на птици. В началото на февруари служители на дружеството обезопасиха електрически стълбове в района на Община Симитли, намиращи се в близост до площадка за изкуствено подхранване на белоглави лешояди. Повод за акцията беше сигнал от Фонда за дивата флора и фауна за намерен мъртъв лешояд в землището на село Ракитна, Община Симитли.

С цел да намали авариите и да запази живота на щъркелите, през последните години  дружеството е монтирало 60 платформи и 18 бр. защитни покрития за проводници. Други над 800 гнезда се намират под постоянно наблюдение и, в случай на необходимост, ще бъдат предприети мерки за обезопасяването им. За да гарантира навременна реакция, ЧЕЗ си сътрудничи активно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП), Зелени Балкани и други неправителствени природозащитни организации.

Сигнали за опасни проводници и стълбове могат да бъдат подавани на денонощната информационна линия на компанията 0700 10 010 и на имейл адрес zaklienta@cez.bg.