ЧЕЗ подготвя създаването на Потребителски съвет

Новият орган ще осигури независим поглед върху работата на дружеството

ЧЕЗ подготвя създаването на Потребителски съвет в продължение на своята политика за подобряване на комуникацията с клиентите и гарантиране на независима оценка и координация при защитата на техните интереси. В него ще участват представители на компанията, на неправителствени организации и експерти.

"Смятам, че със създаването на Потребителски съвет, ще можем да отговорим в максимална степен на потребностите на нашите клиенти и ще защитим техните права”, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Потребителският съвет ще консултира компаниите на ЧЕЗ в България, с цел провеждане на по-ефективна потребителска политика, ще дава становища и ще прави предложения за подобряване на обслужването.

Съветът ще бъде независим орган по отношение на търговските дружества "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "ЧЕЗ Електро България" АД. Той ще бъде на пряко подчинение на Регионалния мениджър на ЧЕЗ за България и ще работи в тясно сътрудничество с Енергийния омбудсман и с потребителските организации в България.

С цел да подобри обслужването и да повиши доверието на клиентите си, на 11 март ЧЕЗ създаде първата в България институция Енергиен омбудсман. На позицията бе назначен Радослав Димитров, чиято дългогодишна кариера в енергетиката е свързана предимно с обслужването на клиентите. Основната функция на омбудсмана е да проверява всеки казус, в който потребителите са останали недоволни от решенията, взети от компаниите на ЧЕЗ в България.

Клиентите могат да подават сигнали и предложения към енергийния омбудсман на ЧЕЗ на тел.02/8958 450, факс 02/8959 770, по електронна поща cez.ombudsman@cez.bg или чрез писмо на адрес гр. София 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 140.

Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg