По искане на ЕСО ще бъдат изключени ВЕИ мощности на територията на Плевенска и Ловешка области

„ЧЕЗ Разпределение България" АД ще съдейства на Централно диспечерско управление на ЕСО при нареждане за изключване на ВЕИ централите

По разпореждане на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), ЧЕЗ ще прекъсне фотоволтаичните и вятърни централи на територията на Област Плевен и Област Ловеч на 6 април 2013 г. от 10.00 ч. до 17.00 ч. Общо инсталираната мощност на тези територии е 46 MW.

На 7 април 2013 г. няма да има изключвания.

"ЧЕЗ Разпределение България" АД остава в готовност за изключване и на други ВЕИ централи/производители през следващите дни. В изпълнение на изискванията по Наредба РД 16-57 на ЕСО (за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обектии електрическите уредби на потребителите), при получаване на нареждане от Централното диспечерско управление, „ЧЕЗ Разпределение България” АД е длъжно да изключи ВЕИ мощностите за срок до 48 часа.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg