По искане на ЕСО ще бъдат изключвани ВЕИ мощности на територията на Западна България

„ЧЕЗ Разпределение България" Ад ще съдейства на Централно диспечерско управление на ЕСО при нареждане за изключване на ВЕИ централите

Днес, 04.04.2013 г., за периода от 10:00 ч. до 18:00 ч. ще бъдат изключени всички вятърни и фотоволтаични централи на териториите на областите София, Перник, Кюстендил и Монтана. Изключването е по искане на Електроенергийния системен оператор поради породения дисбаланс между производство и потребление.

"ЧЕЗ Разпределение България" АД остава в готовност за изключване и на други ВЕИ централи/производители през следващите дни. В изпълнение на изискванията по Наредба РД 16-57 на ЕСО (за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите), при получаване на нареждане от Централното диспечерско управление, „ЧЕЗ Разпределение България” АД е длъжно да изключи ВЕИ мощностите за срок до 48 часа.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg