Изявление на ръководството на компаниите от Групата на ЧЕЗ в България


Във връзка с приключила проверка на Прокуратурата на Република България и стартирането на досъдебно производство, заявяваме отново, че нашите компании в България са работили изцяло в съответствие с действащото българско и европейско законодателство. Отговорност на всички наши служители и мениджъри, независимо в коя държава работят, е да спазват законите, приетите добри практики и да работят с грижата на добър стопанин при изпълнение на своите служебни задължения.

Както винаги досега, така и занапред, компаниите от Групата на ЧЕЗ в България, ще сътрудничат на проверяващите и правораздавателни институции, за да се установи истината и да се докаже, че ЧЕЗ е стабилен и сериозен европейски инвеститор, който работи законно и прозрачно, в партньорство с обществото и институциите.

Няма да коментираме нито едно действие в хода на досъдебното производство. Вярваме че компетентните органи ще работят професионално, безпристрастно и непредубедено.