ЧЕЗ и потребителски организации обсъдиха възможностите за подобряване на обслужването

Енергийният омбудсман призова за открит и конструктивен диалог

Енергийният омбудсман на ЧЕЗ - Радослав Димитров, запозна представители на потребителски организации в България с приоритетите на своята дейност, чиято цел е да улеснява комуникацията между клиентите.

„ЧЕЗ е не само търговско дружество, а преди всичко доставчик на жизненоважни услуги със сериозен обществен ангажимент. Наш дълг е да полагаме ежедневна грижа за клиентите и обществото. Надяваме се чрез активния диалог, който поддържаме с потребителските организации, да постигнем желаните резултати”, каза Радослав Димитров - Енергиен омбудсман на ЧЕЗ в България.

На срещата присъстваха представители на асоциацията „Активни потребители” и Независимия съюз на потребителите в България, както и мениджъри от групата на ЧЕЗ в България. Радослав Димитров информира потребителските организации за извършената работа от създаването на първата институция "Енергиен омбудсман" в България на 11 март. Той разказа за проведените срещи с клиенти от София, Благоевград и Враца и сподели, че от получените до момента 172 сигнала, е отговорил на 15.

Присъстващите на срещата се споразумяха за организиране на бъдещи инициативи и съвместни консултации с цел подобряване на обслужването на клиентите на ЧЕЗ.

Компаниятаобслужва 2,1 млн. клиенти на територията на Западна България. Oт стъпването си на българския пазар преди осем години досега ЧЕЗ е инвестирала над 1,7 млрд. лева и е разработила близо 100 вида услуги с цел подобряване на обслужването.

За да улесни клиентите си, през тази година компанията въведе програми за удължено разсрочване на плащането - до шест месеца за сметки над 100 лева и на две вноски за сметките до 100 лева, удължен бе срокът за плащане на месечните задължения, без да се начислява лихва, от 10 на 20 дни, разкрита бе първата в България институция "Енергиен омбудсман", който да съдейства при уреждането на споровете между клиентите и търговските дружества на ЧЕЗ в България – "ЧЕЗ Електро България" АД и "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg