172 сигнала е получил Енергийният омбудсман на ЧЕЗ

Дейността по решаване на жалбите се затруднява от липсата на информация за обектите

172 сигнала е получил от клиенти на компанията Енергийният омбудсман на ЧЕЗ – Радослав Димитров от встъпването му в длъжността на 11 март тази година. На 40 потребители е изпратена информация дали сигналът е бил приет или каква е причината, поради която не може да започне разглеждането му. Други 8 клиенти вече са получили решения по жалбите си. Три от тях са основателни.

„Дейността по решаване на жалбите се затруднява значително от липсата на информация за обекта, който касае сигнала. За да бъда максимално експедитивен е важно клиентите да посочат клиентския номер и имената на титуляра. По този начин те ще бъдат идентифицирани в информационната ни система много по-бързо”, каза Радослав Димитров - Енергиен омбудсман на ЧЕЗ.

За да улесни потребителите, Радослав Димитров вече осъществи мобилни приемни в Благоевград, София и Враца. На 2 април той ще се среща лично с жители на община Перник от 13.00 ч. до 15.00 ч. в Центъра за обслужване на клиенти в града.

Омбудсманът разглежда сигнали и жалби от клиенти, които не са доволни от начина, по който е решена тяхната жалба в дружествата на ЧЕЗ в България – „ЧЕЗ Разпределение България” и „ЧЕЗ Електро България”. Той спазва неутралитет, както спрямо клиентите, така и спрямо компанията и винаги взима предвид аргументите и на двете страни. Подалите сигнал се информират в 30-дневен срок за резултатите от разглеждането на всеки конкретен случай.

Клиентите на ЧЕЗ могат да подават сигнали и предложения към омбудсмана на тел. 02 895 8450, по факс 02 895 9770, на електронна поща cez.ombudsman@cez.bg или чрез писмо на адрес гр. София 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 140.

Радослав Димитров - Енергиен омбудсман на ЧЕЗ.

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg