Изявление от ръководството на ЧЕЗ в България

Във връзка с проверката от Комисия за защита на конкуренцията, която започна днес - 28.03.2013 г., ръководството на компаниите от Групата на ЧЕЗ в България декларира, че спазва законите, добрите европейски практики и регулации.

„Компаниите от групата на ЧЕЗ в България работят на регулиран  пазар. Тяхната дейност, цени, условия на доставка и Общи условия се одобряват от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Ние спазваме законите и изискванията на лицензиите, работим, за да осигурим качествено обслужване на нашите клиенти  и оказваме пълно съдействие на всички проверяващи органи. Убедени сме, че тези проверки ще докажат, че компаниите от Групата на ЧЕЗ в България са прозрачни, коректни и стабилни инвеститори, които работят в пълно съответствие с българското и европейското законодателство”, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Пресцентър на ЧЕЗ България