Информационна кампания за енергийна ефективност стартира ЧЕЗ

От 25 март битовите клиенти ще получават листовки с информация и полезни съвети

Кампанията е за повишаване информираността на населението за това как да направят домовете си енергийно ефективни и да спестят от сметките си за ток. Някои от действията не изискват нито специални усилия, нито закупуването на нови уреди, но със сигурност ще доведат до по-голям контрол на разходите за електроенергия на хората, голяма част от които се отопляват с ток, като същевременно запазят топлината и комфорта в дома си.

Вложка с детайлна информация и полезни съвети за пестене на електроенергия ще получават битовите  клиенти на ЧЕЗ от 25 март 2013 г.

Листовките ще информират домакинствата в Западна България и за възможностите, които предлага проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и по който кандидатстването стартира на 2 юли 2012 г. За допълнителна информация – www.mrrb.government.bg, секция „Обновяване на жилища“.

„Ние в ЧЕЗ, както и специалисти извън компанията, сме убедени, че пътят към намаляване на разходите за електричество, започва с енергийната ефективност. Това значи не само да санираме жилищата и да си купим енергийно ефективниуреди, но и да променим начина си на мислене“ каза Кремена Стоянова - Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

ЧЕЗ активно инвестира в провеждането на кампании за енергийна ефективност, тъй като ние сме отговорна компания и смятаме, че е наш дълг да подпомогнем този дълъг и труден процес.

За повече информация – www.cez.bg, секция „Бъдете информирани“ и секция „Енергийна ефективност“.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg