ЧЕЗ стриктно спазва българските закони и работи в съответствие с нормативната уредба на ЕС

Компаниите от групата в България коректно изпълняват лицензионните си задължения.

Като част от Групата на ЧЕЗ в България спазването на законите, в т.ч. данъчните, е върховен принцип, който не подлежи на коментар. ЧЕЗ в България стриктно изпълнява своите данъчни задължения. От началото на дейността си до сега сме платили 429 милиона лева данъци на българската държава. Групата ЧЕЗ е инвестирала в България 1.7 милиарда лева и осигурява работни места за повече от 3 500 души.

Спазвали сме, спазваме и ще продължим да спазваме законите на България и на всички страни, в които работим. Оказваме пълно съдействие на Прокуратурата, НАП и всички останали проверяващи органи и очакваме да бъдем уведомени по законоустановения ред и в законоустановения срок за резултатите от  тях. Вярваме, че тези резултати ще докажат точно, че стриктно спазваме българските закони.

Пресцентър на ЧЕЗ България