Енергийният омбудсман на ЧЕЗ се срещна с клиенти в Благоевград

Ръководството на ЧЕЗ разговаря с жители на града и представители на граждански организации

В сградата на Общината в Благоевград днес - 15 март 2013 г., се състоя обща среща на жители на Благоевград и представители на граждански организации с регионалния мениджър на ЧЕЗ за България - Петър Докладал. Бяха обсъдени и актуални теми, като специален акцент бе поставен върху усилията за разясняване на структурата на цената на електроенергията и предприеманите от компанията стъпки за повишаване на качеството на обслужването.

На срещата беше представен и първият енергиен омбудсман на ЧЕЗ – Радослав Димитров. „Позицията„Eнергиен омбудсман" се разкрива в съответствие с Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз относно Общите правила за вътрешния пазар на електроенергия. Първият Енергиен омбудсман на компаниите от групата на ЧЕЗ в България е Радослав Димитров, доказан професионалист с над 27-годишна кариера в областта на енергетиката и обслужването на клиенти. От 2009 г. до 2012 г. той бе директор "Обслужване на клиенти" в "ЧЕЗ България", каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

По-късно Радослав Димитров се срещна с клиенти в Благоевград. Омбудсманът разговаря с потребители на услугите на ЧЕЗ и приема техни сигнали в продължение на два часа. Клиентите имаха възможност да обсъдят проблемите си на индивидуални срещи, както и да направят предложение за работата на звеното "Енергиен омбудсман".

„Разглеждането на всеки сигнал ще започне незабавно. В срок до 5 дни ще уведомим клиентите дали сигналът е бил приет. Те ще бъдат информирани най-късно в 30-дневен срок за резултатите от разглеждането на всеки конкретен случай. Ако разглеждането на казуса изисква повече време, до 30 дни клиентите ще бъдат информирани за следващите действия, които ще бъдат предприети“, отбеляза Радослав Димитров - Енергиен омбудсман на ЧЕЗ.

Енергийният омбудсман обясни, че ще се занимава със случаи, в които клиенти на ЧЕЗ се съмняват в коректността при решаването на техни сигнали от дружествата на компанията в България. Първият фирмен омбудсман на ЧЕЗ обеща да спазва неутралитет както спрямо клиентите, така и спрямо дружествата от групата в България и винаги да взема предвид аргументите и на двете страни.

Клиентите на ЧЕЗ могат да подават сигнали и предложения към омбудсмана на тел. 02 895 8450, факс 02 8959 770, на електронна поща cez.ombudsman@cez.bg или чрез писмо на адрес гр. София 1000, ул. „Г.С. Раковски“ № 140.

 

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg