Завърши самоотчетът за клиентите на ЧЕЗ

14 390 клиенти на ЧЕЗ се самоотчетоха от 5 до 11 март 2013 г.

Завърши срокът за самоотчет в рамките на извънредното отчитане на електромерите в Западна България. От 5 март 2013 г. влязоха в сила нови, по-ниски цени на електроенергията. Потребителите имаха възможност сами да отчетат показанията на измервателните уреди. На 11 март - понеделник, изтече крайният срок, в който те можеха да подадат към компанията показанията от електромерите си, които са отчели сами.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg