Изявление на ЧЕЗ България във връзка със започналата днес проверка на Софийска градска прокуратура и Националната агенция за приходите

Днес, 27.02.2013 г., в нашите компании беше стартирана проверка от страна на Софийска градска прокуратура и Националната агенция за приходите.

„Нямаме поводи за притеснение, защото сме спазвали законите и сме работили в съответствие с нормативната уредба. Ще окажем съдействие на проверяващите органи и ще продължим да изпълняваме задълженията си професионално”, заяви Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

PR