Изявление

 

ЧЕЗ:

В компаниите от групата на ЧЕЗ в България не работят г-жа Айсехел Руфи и г-н Ивайло Главинков. Компаниите от групата на ЧЕЗ в България нямат договор с агенцията на г-жа Моника Йосифова.

Пресцентър