Изявление на Главния оперативен директор на ЧЕЗ България - Петър Баран, във връзка с появилата се в интернет пространството декларация от името на трите ЕРП-та

Изявление на Главния оперативен директор на ЧЕЗ България - Петър Баран, във връзка с появилата се в интернет пространството декларация от името на трите ЕРП-та

По повод появилата се в интернет пространството фалшива декларация от името на трите ЕРП-та, ЧЕЗ заявява, че няма нищо общо с този текст.  Категорично осъждаме смисъла и тона на публикацията.

Петър Баран,  

Главен оперативен директор

 на ЧЕЗ България