Клиентите на ЧЕЗ ще получат брошура с разяснение на месечната си сметка

Инициативата е част от кампанията „Бъдете информирани”

ЧЕЗ започва кампанията „Бъдете информирани” за разясняването на съдържанието на месечната фактура. В следващите месечни сметки, които ще получат битовите клиенти на ЧЕЗ, ще се съдържа брошура с подробна информация за образуването на цената на електроенергията.

„Целта на кампанията е отделните компоненти, включени в цената, както и начина на формиране на крайната сума, да станат ясни за всеки един клиент. Вярваме, че брошурата ще спомогне на потребителите  да разберат всички тарифи и добавки. Ще продължим разяснителната кампания с всички средства и усилия.” каза Кремена Стоянова, изпълнителен директор на ЧЕЗ Електро България.

От всички компоненти във фактурата на битовите потребители, за ЧЕЗ остава само цената за достъп и пренос през разпределителната мрежа, но значителна част от този приход разпределителното предприятие връща към НЕК за покупка на електроенергия за технологичен разход. Другите компоненти обаче, като цена за достъп до електропреносната мрежа, цена за пренос през тази мрежа, добавка за зелена енергия, цена за високоефективно комбинирано производство, невъзстановяеми разходи се събират от ЧЕЗ, но се превеждат на другите участници от веригата производство–пренос. Това са производителите на електроенергия, Електроенергийния системен оператор, Националната електрическа компания. За ЧЕЗ остават едва 9% от фактурираната стойност за битовите клиенти. С тези постъпления компанията поддържа и подобрява клиентските услуги, инвестира и обновява електроразпределителна мрежа в Западна България.

В рамките на кампанията „Бъдете информирани” и за да отговорят на въпросите на своите клиенти, мениджъри на ЧЕЗ посетиха Благоевград, Гоце Делчев и Сандански. Компанията е готова да работи заедно с гражданските, потребителските организации и институциите за осигуряване на повече информация и внасяне на яснота по фактурите и други въпроси, свързани с дейността на ЧЕЗ.

Кремена Стоянова - Изпълнителен директор на "ЧЕЗ Електро България" АД

 

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg