Приемна на ЧЕЗ в Сандански

Днес, 08.02.2013 г.,  в 11.00 ч., в сградата на общината в Сандански отваря врати приемна на ЧЕЗ за проверка на сметки за електроенергия и сигнали на граждани. Сигналите ще се приемат от Директор „Обслужване на клиенти”  в ЧЕЗ България - Димчо Станев, представители на ръководството на ЧЕЗ в България и кмета на Община Сандански – Андон Тотев.

„Срещите с гражданите са ни много полезни. Вчера в Гоце Делчев, например, подробно разисквахме елементите на фактурата и какво влиза в цената на тока. Надявам се, че успяхме да дадем достатъчно информация за това, че в ЧЕЗ остава една незначителна част от общата сума на фактурата – по-малко от средно 17%. Разгледахме всички сигнали. Това ще направим и днес. Разбрахме, че тези приемни са работещ начин за комуникация с клиентите. Благодарим на кметовете и представителите на местната власт за съдействието” каза Димчо Станев - Директор „Обслужване на клиенти” в ЧЕЗ България.

Димчо Станев - Директор "Обслужване на клиенти" в "ЧЕЗ България" ЕАД

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg