Приемна на ЧЕЗ в Гоце Делчев

Днес, 07.02.2013 г.,  в 11.00 ч. в сградата на общината в Гоце Делчев,  отвори врати приемната на ЧЕЗ за проверка на сметки за ток и сигнали на граждани. Сигналите ще се приемат от Директор „Обслужване на клиенти”  в ЧЕЗ България - Димчо Станев, представители на местната власт, МИЕТ и ДКЕВР.

„Удовлетворен съм от срещите с нашите клиенти вчера в Благоевград. Получихме сигнали, които проверяваме в момента. След приключване на всички проверки ще обявим публично резултатите и предприетите мерки. Потребителите имат много права, които са уредени в Общите условия и ние ги призоваваме да се възползват от тях, да проверяват сметките си, да искат и получават информация и по всички въпроси да се обръщат към нас”, каза Димчо Станев.  

Димчо Станев - Директор "Обслужване на клиенти" в "ЧЕЗ България" ЕАД.

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg