Представители на ръководството на ЧЕЗ се срещнаха с граждани в Благоевград

Всички фактури, в които се установят нарушения, ще бъдат коригирани

Димчо Станев - Директор „Обслужване на клиенти” на ЧЕЗ и представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се срещнаха с граждани и журналисти в Благоевград във връзка с изразеното от клиенти недоволство и протести срещу високите сметки за електроенергия за декември 2012 г. Срещата се проведе под патронажа на кмета на града Атанас Камбитов.

„ЧЕЗ ще разгледа всички жалби и ще отговори в писмена форма на подалите ги клиенти. Фактурите, в които се установят нарушения, ще бъдат коригирани. В случай, че има допуснато непрофесионално или недобросъвестно изпълнение на служебни задължения, виновните служители на ЧЕЗ ще бъдат наказани. На клиентите, при които не са намерени нарушения, ще бъдат предложени варианти за разсрочено плащане“, каза Димчо Станев - Директор „Обслужване на клиенти” на ЧЕЗ.

По време на първата от поредица приемни на ЧЕЗ за проверка на сметки за ток гражданите имаха възможност да поставят въпроси и да подадат жалби директно до мениджърите на компанията. По данни на ЧЕЗ през последните три дни в региона на Благоевград са подадени общо 42 жалби и сигнали за високи сметки за електроенергия. Броят на жалбите от началото на годината до днес е 54.

Компанията призовава клиентите, които имат съмнения за размера на получената от тях месечна фактура, да подадат сигнал в центровете за обслужване на клиенти, на електронен адрес zaklienta@cez.bg или на телефонен номер 070010010.

За периода на проверка по жалбата няма да се пристъпва към преустановяване на електрозахранването. Клиентите имат възможност, в случай че плащането на сметката за ток ги затруднява, да поискат разсрочване на дължимата сума.

Решението на ЧЕЗ да се срещне с граждани в Благоевград е част от изпълнението на поетия ангажимент пред клиентите за проверка на всички сигнали за високи сметки за електроенергия. В следващите дни предстои да бъдат отворени приемни на дружеството и в градовете Гоце Делчев и Сандански.

Отляво надясно: Младен Георгиев - ЧЕЗ Електро България; Димчо Станев - ЧЕЗ България, Атанас Филипов - държавен експерт от МИЕТ, Младен Кръстев - ЧЕЗ Разпределение България

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg