Изявление на ръководството на ЧЕЗ в България

Ръководството на ЧЕЗ в България днес направи изявление, в което се казва:

„ЧЕЗ е отговорна компания, честен и почтен инвеститор в България от много години. Разбираме притесненията на хората, особено сега, през зимата, когато много домакинства се отопляват с ток. Ще проверим и проверяваме всеки конкретен сигнал и жалба за неточна сметка за електроенергия.

Сигнали може да се подават в центровете за обслужване на клиенти, на електронен адрес zaklienta@cez.bg или на телефонен номер 070010010.  За целта потребителите трябва да съобщят своя клиентски номер или номер на електромер.

Всеки клиент, подал жалба, ще получи отговор с резултатите от проверката.  В случай, че е допусната грешка от страна на ЧЕЗ, тя ще бъде незабавно коригирана.

За периода на проверка по жалбата няма да се пристъпва към преустановяване на електрозахранването. Клиентите имат възможност, в случай че плащането на сметката за ток ги затруднява, да поискат разсрочване на дължимата сума. Това се извършва в Център за обслужване на клиенти или по имейл на адрес zaklienta@cez.bg.

За периода 06.02.2013 – 20.02.2013 г. центровете за обслужване на клиенти в Сандански, Благоевград и Гоце Делчев ще работят с 1 час удължено работно време. В случай, че е необходимо, ще бъдат отворени допълнителни приемни в трите града, в които да се разглеждат сигнали на клиентите.

С Решение на ДКЕВР, считано от 01.07.2012 година бяха определени цените за енергия. Това Решение е публикувано на интернет сайта на ДКЕВР. 

ЧЕЗ е само част от веригата на ценообразуването и на ЧЕЗ се падат по-малко от 17% от крайната цена за клиентите.  

При сметка от 100 лева за ЧЕЗ остават 17 лева, а останалата сума се изплаща обратно по веригата - за производство и пренос, включително добавки за зелена енергия, добавка за енергия от когенерация, невъзстановяемите разходи по дългосрочни договори,  данъци, такси и акцизи.  ЧЕЗ изплаща на останалите участници във веригата на ценообразуването дължимите суми (83% от фактурираната цена за клиентите), независимо от това дали клиентите са ги платили или не.

 Изразяваме готовността си да работим заедно с гражданските и потребителски организации и институциите за осигуряване на повече информация и внасяне на яснота по фактурите и други свързани с клиентите ни и дейността на ЧЕЗ въпроси.”

 Петър Баран,

Главен оперативен директор на ЧЕЗ България

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg