ЧЕЗ България инвестира в средното образование и младите хора

Компанията дава стипендии на дванадесетокласници в пет училища в Западна България

ЧЕЗ България започва да изпълнява стипендиантска програма в пет професионални гимназии в Западна България. Компанията ще предостави по две месечни стипендии за двама ученици от 12 клас през втория срок на учебната 2012-2013 г.

В кампанията на ЧЕЗ „Подкрепа на средното професионално образование” са включени видинската Професионална гимназия „Проф. Д-р Асен Златаров”, Професионалната гимназия по механоелектротехника в град Ловеч, плевенската Професионална гимназия по механоелектротехника, Професионалната гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски“ в град Кнежа и Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“ от Кюстендил.

Стипендиантите ще бъдат избирани с конкурс, на който ще представят свое есе. Темата на заданието е съобразена с направлението на съответната професионална гимназия (техническо или икономическо). Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в началото на март тази година. Срокът за предаване на конкурсните работи е 17 февруари.

„В годините на прехода много млади хора напуснаха България, защото не виждаха перспективи за професионално развитие. С нашата кампания за подкрепа на средното професионално образование ние показваме, че ситуацията вече е различна. Това е инициатива, от която всички печелят - не само младите хора, но и нашата компания, тъй като на най-талантливите бъдещи професионалисти ще бъдат предоставени и възможности за работа в структурите на ЧЕЗ в България. В този смисъл стипендиите, които отпускаме, са своеобразна инвестиция на ЧЕЗ в бъдещето на страната и в българската енергетика", каза Петър Баран – Главен оперативен директор на „ЧЕЗ България” ЕАД.

ЧЕЗ традиционно развива добри отношения и с българските висши училища. Компанията си сътрудничи с Техническия университет - София, Софийския университет и УНСС. През миналата година бяха възобновени и отношенията със средните технически училища. След няколкогодишно прекъсване бяха подновени ученическите практики в базите на компанията.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg