По-голямата част от клиентите на ЧЕЗ са доволни от обслужването

Потребителите са най-добре запознати с различните начини за плащане на сметки, показва проучване на „Прагматика“

Клиентите в Западна България са доволни от качеството на услугите, предлагани от ЧЕЗ, показва проучване на агенция за маркетингови изследвания „Прагматика”, направено през ноември 2012 г.

Проучването показва, че най-високо оценени са разнообразните начини за плащане на сметки. Те получават одобрението на 92% от клиентите в градовете и на 83% от клиентите в селата. Потребителите изразяват висока степен на удовлетвореност от качеството на обслужване в клиентските центрове - одобрението за София е 60,7%, а извън е столицата е 66,2%. Над 80% от клиентите, които са посещавали сайта на компанията, нямат препоръки към него.

„За поредна година можем смело да заявим, че резултатите от изследването затвърждават позитивната оценка за нашата работа в България. В същото време данните показват, че има доста звена, върху които приоритетно трябва да се работи. Високата оценка на потребителите във връзка с качеството на обслужване, което им предлагаме, ни стимулира да работим още повече в тази посока”, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Резултатите от изследването затвърждават имиджа на ЧЕЗ в България като част от международна компания и модерен работодател, който осигурява много работни места. Отношението към компанията е положително и клиентите смятат, че на нея може да се разчита.

Данните от проучването показват и, че компанията трябва да работи по-усилено за по-висока информираност на потребителите извън София за услугите, които предлагат компаниите от групата на ЧЕЗ в България. ЧЕЗ предвижда провеждането на мобилни приемни в по-малките населени места през тази година с цел да бъде по-близо до клиентите и да популяризира услугите си. Потребителите в по-малките населени места  апелират и за по-бърза реакция при аварии.

Проучването на „Прагматика“ е осъществено сред 1 100 потребители от Западна България на възраст между 25 и 50 години. Целта на изследването е да оцени степента на запознатост на потребителите с услугите на ЧЕЗ и да установи удовлетвореността, нагласите и очакванията на клиентите.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg