ЧЕЗ инвестира 1,2 млн. лева в електроразпределителната мрежа на Западна България през ноември

Компанията ще вложи над 660 хиляди лева в град София

ЧЕЗ Разпределение България ще инвестира 1,2 млн. лева в електроразпределителната мрежа на Западна България през ноември. От тях 660 хил. лева ще бъдат вложени в град София. За електроразпределителния район на Северозападна България са предназначени около 300 хил. лева, а за района на Югозападна България 280 хиляди лева.

Един от най-големите проекти, който стартира през ноември, е подмяната на увредени при кражба кабели 10kV от подстанция „Средец“ в столицата. Той е на стойност 270 хил. лева. Сред другите по-значителни по обем инвестиции в столицата са подмяната на увредени при кражба кабели 20 kV от подстанция „Димитър Димитров“ на стойност 145 хил. лева, както и подмяната на съществуващи кабели ниско напрежение от трафопост „Блок 96, Младост 1“ на стойност  71 хил. лева.


„Вече седма година ЧЕЗ осъществява амбициозната си цел – непрекъснато да подобрява качеството на услугите за своите клиенти. За нас спокойствието и уютът на гражданите не подлежат на компромис“, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

В България ЧЕЗ поддържа електроразпределителна мрежа с дължина от над 60 хил. км и предоставя електрозахранване на повече от 2 млн. клиенти. Компанията е един от най-големите инвеститори в енергетиката на страната. От стъпването си на българския пазар в края на 2004 г. досега дружеството вложи над 1,7 млрд. лева.

PR