Клиентите на ЧЕЗ могат да получават по имейл информация за прекъсвания на електрозахранването

6 000 клиенти са се абонирали до момента за предлаганата от дружеството услуга

Клиентите на ЧЕЗ могат да се абонират и да получават на посочен от тях имейл редовна информация за предстоящи планирани прекъсвания на електрозахранването. Услугата е напълно безплатна. В момента 6 000 клиенти на ЧЕЗ се възползват от нея.

“Прекъсванията на електрозахранването, дори когато са планирани, може да създадат затруднения на бизнес клиентите ни и някои битови неудобства в домакинствата. Услугата, която предлагаме, е изключително удобна за всички, които в забързаното ежедневие забравят да проверят актуалния график на прекъсванията в интернет или във входа на жилището, което обитават”, казa Божидар Гатев - Директор „Експлоатация и поддържане” в „ЧЕЗ Разпределение България”.

За да се възползва от предоставената възможност, клиентът трябва да посети интернет страницата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД - www.cez-rp.bg, да „кликне” върху отправка „Абонамент” и да попълни коректно данните в полетата, следвайки указанията. След успешната си регистрация, потребителят ще получава ежеседмично имейл за планираните прекъсвания на електрозахранването в избрания от него регион за съответния период. За всяка промяна в обявения график, наложена от извънредни или непредвидени обстоятелства, клиентите се уведомяват веднага.

Планираните прекъсвания на електрозахранването се извършват във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на дружеството за осигуряване на високо качество на обслужване на клиентите на ЧЕЗ в България. Компанията всекидневно осъществява дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене на дървета, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните прекъсвания се публикуват всеки петък на интернет страницата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД - www.cez-rp.bg. На корпоративния сайт потребителите могат да се абонират безплатно и за новините на компанията.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg