ЧЕЗ припомня, че подаването на данните за самоотчет към компанията, е валидно до 6 юли

От петък на телефонната линия на компанията 0700 10 010 са приети над 10 хил. обаждания за подаване на данни от самоотчет. Телефонът работи денонощно и с удвоен брой оператори.

ЧЕЗ предоставя възможност на клиентите си да отчетат сами консумацията си на електричество.  Данните от самоотчета са приемат в Центровете за обслужване на клиенти и на телефон 0700 10 010 до 6 юли.

За да подадат отчета си по телефон, потребителите трябва да знаят своя клиентски номер, оторизационен код от фактурата и да са записали показанията на електромера си по тарифи. 

Самоотчетът е възможност, която ЧЕЗ България предоставя на клиентите си, той няма задължителен характер. Всички клиенти, които не са отчели сами консумацията си, ще бъдат отчетени коректно, показанията им фактурирани справедливо и точно по стари и съответно по нови цени.   

Денонощна телефонна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg