Петър Докладал връчи на Столична община Удостоверение за енергийна ефективност

ЧЕЗ България активно сътрудничи на местните власти в устойчивото енергийно планиране

Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България - Петър Докладал, връчи на Заместник-кмета на Столична община Ирина Савина удостоверение за завършено обучение на 25 служители на общината по енергийна ефективност.

Обучението бе проведено на 31 май под формата на семинар. В него взеха участие 25 експерти от всички районни администрации на столицата - инженери и архитекти, които пряко отговарят за дейностите, свързани с повишаване на енергийната ефективност на местно ниво. Целта на семинара бе да повиши знанията и уменията на общинските служители в енергийния мениджмънт на сгради.

„Компаниите от групата на ЧЕЗ в България са изготвили и прилагат дългосрочна стратегия за енергийна ефективност. Част от тази стратегия е активното сътрудничество с местните власти за постигане на устойчиво енергийно планиране на общините”, каза Петър Докладал.

В началото на тази година ЧЕЗ започна проекта „Енергиен мениджмънт в общините”. Неговата цел е да бъдат обучени експерти от общините в Западна България да вземат енергийно ефективни решения при планиране развитието на общините. Проектите „Обучение по енергийна ефективност на служители на Столична община“ и „Енергиен мениджмънт в общините” са част от дейностите на ЧЕЗ за изпълнение на индивидуалните й задължения съгласно Закона за енергийната ефективност.

Дружеството провежда редица кампании за насърчаване на енергийната ефективност като начин на мислене сред потребителите и стимулира ефективното използване на енергията чрез специална секция на корпоративния си сайт www.cez.bg.

Денонощна телефонна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg