ЧЕЗ организира първа спартакиада за служителите си

400 души в 20 отбора премериха сили на игрищата на спортната база на Минно-геоложкия университет

Проведе се първата спартакиада за работещите в дружествата на ЧЕЗ Груп България. Между 15 и 17 юни 2012 г., на игрищата на спортната база на Минно-геоложкия университет в София, премериха сили 20 отбора, които показаха високо спортно майсторство в индивидуални и колективни спортове като футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, тенис на корт, крос, теглене на въже и силов трибой.

„Спортът възпитава и изгражда бъдещето на всички нас. Уверен съм, че всяка инвестиция в здравето на нашите служители, е безценна инвестиция в бъдещето. Затова вярвам, че това събитие ще ни обедини и ще затвърди корпоративните ценности на нашите компании. С първата ЧЕЗ спартакиада поставяме основите на една прекрасна традиция,” заяви Петър Баран - Главен оперативен директор на ЧЕЗ за България.

След края на събитието, той и Заместник-министърът на физическото възпитание и спорта Иван Ценов засадиха дръвче в двора на МГУ в чест на спортния дух и Първата спартакиада за служителите на ЧЕЗ.

ЧЕЗ предлага възможности за спортуване и на децата на своите служители. Редовно се организират детски спортни празници и туристически походи. Компанията планира да открие специални спортни лагери, за да стимулира интереса и желанието на децата да спортуват. 

Пресцентър на ЧЕЗ България

тел. 02/ 8958 369;

моб. 0884498636;

е-mail: communications@cez.bg

Обща снимка на участниците на първата спартакиада за работещите в дружествата на ЧЕЗ Груп България.

От ляво на дясно: Стефан Апостолов - Изпълнител директор на ЧЕЗ Разпределение България, Петър Баран - Главен оперативен директор на ЧЕЗ за България и Заместник-министърът на физическото възпитание и спорта Иван Ценов.