ЧЕЗ инвестира 18 000 лева в подмяна на кабел в Благоевград

Проектът ще подобри качеството и сигурността на електрозахранването на 1000 битови и стопански клиенти на компанията

Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България - Петър Докладал, Зам.- кметът на Благоевград Стоян Благоев и Стефан Апостолов - Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ направиха първа копка за реконструкцията на кабел 20 kV, част от разпределителната мрежа средно напрежение на Благоевград. Инвестицията, която е на стойност 18 000 лева, ще гарантира сигурността и надеждността на захранването на 1000 битови и стопански клиенти на компанията.

Работата ще продължи десет дни. През този период не се предвиждат прекъсвания на електрозахранването. Проектът е част от програматa на ЧЕЗ за реконструкция на стари кабели 20 kV в града. До края на годината компанията планира да подмени 5 кабела 20 kV с обща дължина 2350 метра на стойност 128 хил. лева.

„Правим всичко възможно, за да предоставим европейско качество на услугите за клиентите си. Инвестираме в рамките на одобрената ни инвестиционна програма, но средствата, които държавният регулатор одобрява, са недостатъчни, за да обновяваме и развиваме мрежата с желаните темпове. За да изпълним ангажиментите си към своите клиенти в Западна България, компанията се нуждае от утвърдени инвестиции в размер на 151 млн. лева през следващата регулаторна година ”, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

За сравнение - през настоящата ценова година (1 юли 2011-30 юни 2012 г.), одобрените от регулатора инвестиционни разходи, възлизат на 111 млн. лева, а за предходните три години – по 71 млн. лева средногодишно.

През последните 7 години ЧЕЗ е инвестирала 45  млн. лева в рехабилитация, модернизация и развитие на електроразпределителната мрежа на Област Благоевград, като близо 16 млн. лева са вложени само в Община Благоевград. През 2012 г. компанията планира да вложи 5,6 млн. лева за повишаване на качеството и сигурността на захранването в областта.

 Пресцентър на ЧЕЗ България

тел. 02/ 8958 369;

моб. 0884498636;

е-mail: communications@cez.bg