ЧЕЗ инвестира 3 млн. лева в електроразпределението на Западна България през юни

Компанията ще вложи 1,8 млн. лева за подмяна на пострадали от посегателства кабели по столичния бул. „България”

ЧЕЗ Разпределение България ще инвестира 3 млн. лева в електроразпределителната мрежа на Западна България през юни. От тях 2,1 млн. лева са предвидени за развитие, реконструкция и модернизация на мрежата и енергийните съоръжения в столицата. За електроразпределителния район Югозападна България са предназначени 530 хил. лева, а за района на Северозападна България – 322 хил. лева.

Най-голямата инвестиция, която компанията започва през юни, е в размер на 1,8 млн. лева. Те са предназначени за подмяна на 31 км кабели средно напрежение в колектор от подстанция „Красно село” по столичния булевард „България”. Полагането на новите кабели се налага, тъй като старите са непоправимо увредени вследствие на системни престъпни посегателства. Очаква се строително-ремонтните дейности да приключат до 4 месеца. Благодарение на инвестицията ще бъде възстановена сигурността на електрозахранването на над 46 хиляди клиенти на дружеството.

Сред другите по-значителни по обем инвестиции през юни са изнасяне на електромерни табла, електромери и часовници в с. Владо Тричков за 170 хил. лева и ремонт на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла на границата на собствеността от трафопост „Детски комбинат - Драгалевци” за 132 хил. лева.

„Вече 7 години ЧЕЗ неуморно работи за повишаване на качеството на обслужване и сигурността на доставките на електроенергия. Инвестициите в нови кабели и в съоръжения са основен приоритет на дружеството в името на спокойствието и уюта на клиентите”, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

През февруари ЧЕЗ обяви, че ще предложи на регулатора да одобри инвестиции в обем от 151 млн. лв. за ценовата 2012-2013 г. Досега през първите четири години от петгодишния регулаторен период, който завършва на 30 юни 2013 г., одобрените от регулатора средства бяха значително по-малко – 111 млн. лева за настоящата ценова година и по 71 млн. лева средногодишно през предходните три години.

Пресцентър на ЧЕЗ България

тел. 02/ 8958 369;

моб. 0884498636;

е-mail:communications@cez.bg