ЧЕЗ ще инвестира 4,4 млн. лева в електроразпределителната мрежа на Област Плевен през 2012 г.

Ръководството на компанията подписа меморандум за дългосрочно сътрудничество с общините от областта

Мениджъри на ЧЕЗ България се срещнаха с кметове и представители на общините от Област Плевен, за да ги запознаят с инвестиционната политика на компанията за региона. След края на работната дискусия двете страни подписаха меморандум за дългосрочно сътрудничество.

На срещата присъстваха Областният управител - Иван Новкиришки и кметове и заместник-кметове на общините Белене, Гулянци, Долни Дъбник, Долна Метрополия, Левски, Никопол, Кнежа, Плевен, Пордим и Червен бряг. От страна на ЧЕЗ участие взеха Петър Докладал – Регионален мениджър на ЧЕЗ за България, Стефан Апостолов - Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България” и Цветомир Ралчев - Директор "Управление на дружеството" в "ЧЕЗ Разпределение България".

"ЧЕЗ е компания, която поставя на първо място сигурността и удобството на бизнеса и гражданите. Ето защо ние се стремим непрекъснато да подобряваме качеството на електрозахранването в районите, които обслужваме. Убеден съм, че можем да постигнем оптимални резултати в тази насока единствено с активното сътрудничество на местните власти“, каза Петър Докладал.

От стъпването си в България преди седем години досега, ЧЕЗ е инвестирала 36 млн. лева в електроразпределителната мрежа на Област Плевен. През 2012 г. дружеството планира да вложи 4.4 млн. лева, като най-много средства ще бъдат насочени за изграждане на трафопостове и нови кабелни линии ниско и средно напрежение, подмяна на стълбове и проводници, рециклиране и монтиране на нови електромерни табла, подмяна на електромери. Средствата са заделени от одобрената инвестиционна програма на дружеството. Изчисленията обаче показват, че за модернизация на мрежата в Област Плевен за настоящата година са нужни инвестиции в размер на близо 5 млн. лева.

За да изпълни ангажиментите си към своите клиенти в Западна България, компанията се нуждае от утвърдени инвестиции в размер на 151 млн. лева през следващата регулаторна година (01 юли 2012 г. - 01 юли 2013 г.). За сравнение - през настоящата ценова година, одобрените от ДКЕВР инвестиционни разходи, възлизат на 111 млн. лева, а за предходните три – по 71 млн. лева средногодишно.

Пресцентър на ЧЕЗ България

тел. 02/ 8958 369;

моб. 0884498636; е-mail:communications@cez.bg