ЧЕЗ спира плановите ремонти по време на изпитите

Компанията предприема по традиция извънредни мерки за по-сигурно електрозахранване по време на изпитните кампании

ЧЕЗ прекратява всички планирани ремонтни дейности на електроенергийни съоръжения, които захранват държавните, общинските и частните училища на обслужваната от компанията територия в периода от 9 май до 31 май, на 20 юни и от 30 август до 8 септември 2012 г.

Решението е взето с цел да се повиши сигурността на снабдяването с електроенергия по време на държавните зрелостни изпити за учениците в XII клас и на националното външно оценяване на учениците отIV и VII клас  и от VIII клас в училищата с интензивно изучаване на чужд език.

„При възникване на аварии приоритетно ще възстановяваме електрозахранването на учебните заведения. Целта ни е да гарантираме максимално удобство и сигурност за децата и младежите в този важен за тях момент“, каза Божидар Гатев - Директор „Експлоатация и поддържане” в ЧЕЗ Разпределение България. 

През следващите три месеца компанията  ще съставя графика на планираните ремонти, като се съобразява с датите на изпитите и при необходимост ще съгласува изключванията на електричеството с ръководствата на училищата.

При съвпадение на планирани дейности и изпити, ремонтите ще бъдат отлагани за по-късен период, а ако ремонтът вече е започнал, той ще бъде временно прекъсван и електрозахранването ще бъде възстановявано. 

 Пресцентър на ЧЕЗ България

тел. 02/ 8958 369;

моб. 0884498636;

моб. 0884655075;

е-mail: communications@cez.bg