Ръководството на ЧЕЗ и кметовете от Област Кюстендил подписаха меморандум за сътрудничество

Компанията ще инвестира 2,7 млн. лева в електроразпределителната мрежа на областта през 2012 г.

Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България - Петър Докладал подписа на 9 май меморандум за дългосрочно сътрудничество с кметовете от Област Кюстендил и представи пред местните власти инвестиционната програма на дружеството за областта.

"За да изпълним своя дълг към клиентите си и да гарантираме сигурност и надеждност на електрозахранването, ние трябва непрекъснато да инвестираме в повишаване на качеството на услугите. Убеден съм, че един от начините да изпълним този дълг е чрез затвърждаване на отношенията на сътрудничество с местните власти”, заяви Петър Докладал.

На дискусията, която се проведе в Областната управа на град Кюстендил, присъстваха Зам.-областният управител Гергана Михайлова и кметовете на общините от областта. От страна на ЧЕЗ, освен регионалният мениджър Петър Докладал, участие взеха Стефан Апостолов - Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ и Цветомир Ралчев - Директор "Управление на дружеството" в "ЧЕЗ Разпределение България".

Ръководителите на ЧЕЗ подчертаха, че от стъпването си на българския пазар в края на 2004 г. досега компанията е инвестирала 18,59 млн. лева в електроразпределителната мрежа на област Кюстендил. През 2012 г. ЧЕЗ планира да вложи 2,7 млн.лева, като основният обемще бъде прездназначен за реконструкция и модернизация на кабели, изнасяне на електромерни табла извън границата на собствеността и изкупуване на енергийни обекти. Средствата са заделени от одобрената инвестиционна програма на дружеството. Те обаче не са достатъчни, за да може ЧЕЗ да реализирасвоевременно всички проекти в областта и да разреши в по-кратки срокове казуса с изкупуването на електроенергийни съоръжения.

През февруари тази година ЧЕЗ изчисли, че през следващата регулаторна година(01 юли 2012 г. - 01 юли 2013 г.) ще са необходимиинвестиции в обемот 151 млн. лева, за да реализира най-неотложните проекти в електроразпределителната мрежа на Западна България. 

Пресцентър на ЧЕЗ България