Компаниите на ЧЕЗ в България получиха сертификати за управление на качеството ISO 9001:2008

Сертифицираните дружества са "ЧЕЗ България", "ЧЕЗ Електро България" и "ЧЕЗ Разпределение България"

Три компании от групата на ЧЕЗ в България получиха сертификати, че са внедрили и прилагат системата за управление на качеството в съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2008. Това е поредното свидетелство за усилията на ЧЕЗ непрекъснато да повишава качеството на обслужването и на предлаганата услуга.

Сертифицираните компании са "ЧЕЗ България", "ЧЕЗ Електро България" и "ЧЕЗ Разпределение България".

"Прилагането на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 гарантира, че всички структури и служители на сертифицираните компании на ЧЕЗ прилагат единни и стриктни механизми за управление на качеството, за контрол и измерване на ефективността на всички процеси, адекватно поддържат и обезпечават инфраструктурата и работят за повишаване на удовлетвореността на клиентите и партньорите ни", каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Сертификатите са издадени от фирмата T Cert. Системата за качество на управлението е внедрена в структурите на ЧЕЗ в България още през декември миналата година. Консултант по внедряването й е чешката фирма SGS Czech Republic.

 Пресцентър на ЧЕЗ България