ЧЕЗ и потребителските организации ще поддържат открит и конструктивен диалог

Представители на дружеството и потребителите обсъдиха на среща възможности за партньорство

Мениджъри на ЧЕЗ България обсъдиха възможностите за ползотворно партньорство с представители на потребителските организации. По време на дискусията бяха разгледани вариантите за подобряване качеството на услугите и сигурността на електрозахранването за потребителите в Западна България.

Представителите на ЧЕЗ и потребителските организации потвърдиха, че ще си сътрудничат в кампанията за актуализацията на данните, която ще даде възможност на клиентите на дружеството за достъп до повече услуги и за повишаване на качеството им.

„Като доставчик на жизненоважна за икономиката и бита услуга, ЧЕЗ има съзнанието на компания със сериозен обществен ангажимент. Потребителите винаги са във фокуса на нашата работа. Всяко наше действие рефлектира върху удовлетвореността на клиентите и обществото. Смятам, че активният диалог, който поддържаме с потребителските организации, е в името на обществения интерес”, каза  Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

ЧЕЗ обслужва 2,2 млн. клиенти на територията на Западна България. Oт стъпването си на българския пазар преди седем години досега ЧЕЗ е инвестирала над 550 млн. лева в електроразпределителната мрежа, за да подобри електрозахранването и обслужването на региона. Компанията предлага близо 100 вида услуги на своите клиенти като най-популярни са 11-те начина за безкасово плащане на сметките.

На срещата от страна на компанията присъстваха регионалният мениджър на ЧЕЗ за България - Петър Докладал, Стефан Апостолов - Изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България, Жанна Пехливанова - Директор „Продажби“ в ЧЕЗ Електро България, Радослав Димитров - Директор „Обслужване на клиенти“ в ЧЕЗ България и Мария Дойчинова - Директор „ПР и комуникации“ в ЧЕЗ България. Потребителските организации бяха представени от асоциацията „Активни потребители”, Независимия съюз на потребителите в България и Комисията за защита на потребителите.

Пресцентър на ЧЕЗ България