ЧЕЗ и НСОРБ продължават успешното си сътрудничество

Дружеството и представителите на местните власти обсъдиха на среща възможностите за инвестиции в Западна България

ЧЕЗ и Националното сдружение на общините в България обсъдиха вчера вариантите за бъдещо ползотворно сътрудничество. По време на дискусията бяха разгледани плановете на компанията за нови инвестиции в рехабилитация, развитие и модернизиране на електроразпределителната мрежа в общините в Западна България.

„Най-важната ни цел е да подобряваме качеството на услугата и да гарантираме сигурност и удобство за нашите клиенти. Вярваме, че един от начините да постигнем това, е чрез затвърждаване на отношенията на дългосрочно сътрудничество с местните власти, които винаги са били наш добър партньор”, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Основна тема на срещата беше необходимостта от увеличаване на инвестициите в електроразпределителната мрежа. Досега през първите три години от регулаторния период 2008-2013 г. ЧЕЗ е инвестирала средно годишно по 71 млн. лв. Миналата година обемът на инвестициите на дружеството е 111 млн. лв. Тези обеми обаче са недостатъчни, за да се реализират най-неотложните проекти, да се модернизира и разшири мрежата. За предстоящата ценова година от 1 юли 2012 г. до 1 юли 2013 г., на ЧЕЗ са необходими инвестиции в размер на 151 млн. лева.

По време на срещата беше обсъдено също така сътрудничеството между ЧЕЗ и общините в областта на енергийната ефективност. С изпълнението на проекта "Енергиен мениджмънт в общините“ през тази година ЧЕЗ насърчава устойчивото енергийно планиране и осъществява сътрудничество с местните  власти на територията на Западна България.

На срещата вчера ЧЕЗ беше представена от Регионалния мениджър за България Петър Докладал, Стефан Апостолов - Изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България, Жанна Пехливанова - Директор „Продажби“, ЧЕЗ Електро България и Радослав Димитров - Директор „Обслужване на клиенти”, ЧЕЗ България. От Националното сдружение на общините в България присъстваха Гинка Чавдарова - "зпълнителен директор на НСОРБ, Емил Савов - Заместник изпълнителен директор на сдружението, Благой Станчев - Парламентарен секретар на НСОРБ, Иван Аспарухов - Член на УС на НСОРБ и Кмет на Община Мездра, Георги Валентинов - Зам.-кмет на Община Мездра.  

 Пресцентър на ЧЕЗ България