ЧЕЗ работи активно по стратегията си за енергийна ефективност

Дружеството издига устойчивото развитие като приоритет на дейността си

Компаниите от групата на ЧЕЗ в България са изготвили и провеждат дългосрочна стратегия за енергийна ефективност. В рамките на тази стратегия и в духа на политиката за корпоративна социална отговорност, са разработени и се изпълняват проекти, насочени към различни сегменти на обществото.

Компанията активно си сътрудничи с местните власти за постигане на устойчиво енергийно планиране. Като част от проекта "Енергиен мениджмънт в общините", ЧЕЗ вече организира обучение на общински експерти за прилагането и управлението на енергоспестяващи мерки по места.Инициативата ще продължи с още общини.

ЧЕЗ организира и участва и в няколко кампании за енергийна ефективност. За четвърта поредна година дружеството подкрепя инициативата на международната природозащитна организация WWF „Часът на Земята“ на 31 март /събота/ от 20:30 до 21:30 часа.

Компанията активно подпомага Столична община в посока извършване на енергиен одит и последващо саниране на детски градини. От тази година стартира и помощта за училища, като първото от тях ще бъде 60-то училище в кв. "Бенковски", София.

ЧЕЗ Електро България в сътрудничество със Софийска енергийна агенция – СОФЕНА подкрепи и европейското състезание за пестене на енергия в домакинствата „Климатична купа за граждани на Европа”, в което се включиха над 150 служители на ЧЕЗ.

„Устойчивото развитие е сред приоритетите на ЧЕЗ. Наша цел е каквито и мерки да предприема компанията, да опазваме околната среда и да я подкрепяме чрез нашите инициативи за енергийна ефективност. Всички дейности и програми, които компаниите изпълняват, са предназначени не само да допринесат за позитивна промяна на стандарта на живот и околната среда, но и да създадат отговорно отношение към използването на електроенергия и познания за постигане на енергийно ефективно ежедневие”, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Преди две години ЧЕЗ проведе акция с големите вериги магазини за електроуреди за популяризиране на продуктите с по-висок енергиен клас, а на корпоративният сайт www.cez.bg бе създадена страница за енергийна ефективност. Компанията разработи специален калкулатор за самостоятелно изчисление на потреблението на електроенергия. ЧЕЗ проведе и образователна кампания за насърчаване на енергийната ефективност в пет областни града в Западна България.

Пресцентър на ЧЕЗ България