ЧЕЗ инвестира 614 хил. лева в мрежата на Западна България през март

Компанията ще вложи 180 хил. лева за изграждане на трафопост в Дупница

„ЧЕЗ Разпределение България” АД планира да инвестира 614 хил. лева в електроразпределителната мрежа на Западна България през март. Най-голям обем инвестиции са предвидени за район София-област – 424 хил. лева. За София сумата е 111 хил. лева. Само за присъединяване на нови абонати в столицата този месец ще бъдат вложени близо 50 хил. лева.

Сред най-големите инвестиционни проекти, чиято реализация започва през март, е изграждането на трафопост с кабелни линии средно и ниско напрежение в град Дупница. По предварителни изчисления стойността на обекта ще възлезе на 180 хил. лева.

„Инвестираме според възможностите си в рамките на одобрената ни инвестиционна програма, водени от основната ни цел – да повишим сигурността и качеството на електрозхранване за нашите над 2 млн. клиенти. За съжаление средствата не са достатъчни за постигане на оптимални резултати. Затова и внесохме предложение за увеличаване на обема на одобрените инвестиции. Надяваме се регулаторът да вземе предвид нашето желание и готовност за действия с цел подобряване на услугите за потребителите", каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

От стъпването си в България в края на 2004 г. до момента ЧЕЗ е инвестирала приблизително   500 млн. лева, изпълнявайки одобрената от ДКЕВР инвестиционна програма. За настоящата ценова година на компанията са утвърдени 111 млн. лева инвестиции, а за предходните три – по 71 млн. лева средногодишно. На 29 февруари тази година ЧЕЗ внесе официално предложение в ДКЕВР за увеличаване на обема на одобрените инвестиции до 151 млн. лева средно годишно.

Пресцентър на ЧЕЗ България