Критичната електроенергийна инфраструктура на София се нуждае от модернизация

По-голяма част от съоръженията на електроразпределителната мрежа в столицата са надхвърлили експолатационния си срок, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България

Критичната енергийна инфраструктура на София се нуждае от  модернизация, за да се повиши сигурността на електроснабдяването в столицата. Около това се обединиха всички участници  в кръглата маса на тема „Критичната енергийна инфраструктура на София – състояние и възможности за развитие”, организирана от Камарата на строителите в България в партньорство със Столична община, ЧЕЗ и в. „Строител“.

Критична инфраструктура са онези съоръжения и системи, чието спиране, неизправна работа или разрушаване може да застраши здравето и сигурността на населението, околната среда, националното стопанство и държавните институции. Нейното състояние е от изключително значение за столицата, тъй като в София са концентрирани почти всички държавни институции, офисите на големи български и международни компании, образователни институции, административни сгради, дипломатически представителства. В  града живее почти една четвърт от населението на страната и се произвежда около една трета от националния БВП.

„Известно е, че голяма част от тази инфраструктура е строена преди десетки години. Много от съоръженията вече са остарели. Промяната на статуквото е от ключово значение. Безспорно, за Столична община най-важният въпрос е този за сигурността на гражданите, а критичната инфраструктура се отнася най-вече до сигурността“, каза кметът на столицата Йорданка Фандъкова. Тя подчерта, че изисква от експлотационните дружества да предприемат и извършват инвестиции, като в същото време е важно да има социално поносима цена и да не се натоварват гражданите. Трябва да има баланс между качество и социално поносима цена, каза също кметът на София.

Повечето електроенергийни съоръжения в столицата са на възраст над 30 и дори 40 години при експлоатационен срок от 30 години. През последните години прогресивно се увеличава броят на авариите, както и времето за отстраняване на повредите. Ако не бъдат взети спешни мерки за подобряване на състоянието на критичната електроенергийна инфраструктура, тенденцията ще се задълбочава.

„Доброто състояние и сигурността на критичната инфраструктура в София е от решаващо значение за бизнеса. За нас е изключително важно да имаме сигурността и спокойствието,  че дейността ни ще протича безпроблемно. Затова смятаме, че проблемът с инвестициите и модернизацията трябва да бъде разрешен час по-скоро и преди ситуацията да е станала критична”, каза Светослав Глосов - Председател на Камарата на строителите в България.

„ЧЕЗ е компания, която доставя жизненоважни комунални услуги и ние съзнаваме своята отговорност към държавата и обществото. Като коректен партньор на Столична община ще продължим да работим за подобряване на качеството и сигурността на електрозахранването на София“, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

В дискусията взеха участие повече от 100 представители на държавните институции, дипломатически мисии, регулаторните органи, местните власти в София, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), бизнес и браншови организации, енергийни компании и др.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

Кръгла маса на тема „Критичната енергийна инфраструктура на София – състояние и възможности за развитие“, организирана от Столична община, Камара на строителите в България, в. "Строител" и ЧЕЗ България

София, 21 февруари 2012 г.

Участниците в Кръглата маса:

Разбират значението на енергийната сигурност за качеството на живота и развитието на устойчив бизнес в Столицата;

Обединяват се около необходимостта от обществен консенсус по въпросите на развитието и модернизирането на електроенергийната критична инфраструктура на София;

Подчертават необходимостта от постигането на баланс между развитието на града и на неговата енергийна инфраструктура.

Участниците в Кръглата маса единодушно изразяват своята загриженост във връзка с днешното състояние на столичната електроенергийна инфраструктура и произтичащите от това проблеми.

- Преобладаващата част от електроенергийната мрежа и съоръжения са в експлоатация вече повече от 40 години и поради това се увеличават рисковете от енергийни аварии и сривове в снабдяването, каквито вече са регистрирани през настоящата зима;

- Финансовите възможности за задоволително, от гледна точка на надеждността и стабилността на поддръжката на мрежите средно и ниско напрежение, са силно ограничени и значително изостават от действителните нужди на града;

- Засилва се дисбаланса между изискванията на потребителите за разширяване на мрежата и увеличаване на нейния капацитет и възможностите на електроенергийните оператори да им отговорят;

- Не е отредено дължимото внимание на критичната важност на развитието на електроенергийната инфраструктура в процеса на разпределяне на финансови средства от европейски фондове и програми;

- Не се дебатира визията за модерното енергийно бъдеще на града в светлината на целите за нисковъглеродна енергетика и икономика.

Въз основа на горното, участниците в Кръглата маса:

1.    Подчертават спешната необходимост от координация и сътрудничество между заинтересованите страни за постигането на необходимия  баланс за своевременно развитие на енергийната инфраструктура в отговор на нуждите на потребителите.

2.    Препоръчват на Столична община, Кмета на град София, Камарата на строителите в България, Електроенергийния системен оператор и ЧЕЗ Разпределение да сключат Меморандум за сътрудничество относно изготвяне на Десетгодишен план за интегрирано развитие на Столицата като необходим документ, отговарящ на съвременната представа за устойчиво градско развитие.

3.    Препоръчват широкото оповестяване и дискутиране на Десетгодишния план за интегрирано развитие на Столицата и привличане на отговорни институции като ДКЕВР, МИЕТ, МРРБ и МВР в процеса на разработване и обсъждане на документа.

4.    Оценяват положително приноса на организаторите на настоящата кръгла маса за стимулиране на партньорството между различни сектори, свързани с постигането на една обща цел за развитие на Столицата в унисон с нейния герб – „Расте, но не старее“.