ЧЕЗ инвестира 310 хил. лв. в електроразпределителната мрежа на Западна България през февруари

Компанията ще вложи 146 хил. лева в дейности, свързани с присъединяване на нови клиенти

ЧЕЗ планира да инвестира над 310 хил. лева в електроразпределителната мрежа на Западна България през февруари. По-голямата част от средствата (146 хил. лева) ще бъдат вложени в реализиране на договори и становища за присъединяване на нови клиенти. Лошите метеорологични условия и невъзможността за изкопни дейности при отрицателни температури ограничават възможностите за работа по електроразпределителната мрежа в зимния месец.

За периода най-много средства са предвидени за електроразпределителен район София-област – 220 хил. лева, в София-град ще бъдат вложени 40 хил. лева, а за района на Плевен са планирани 51 хил. лева. Сред ключовите обекти за София-област е реконструкцията на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла на имотна граница от трафопост „Център“ в с. Смочево, община Рила, на стойност 56 хил. лева.

„Въпреки тежките метеорологични условия този месец ние ще направим всичко според възможностите си за повишаване на сигурността и надеждността на захранването за нашите клиенти. Надяваме се през 2012 г. да ни бъде одобрен по-голям обем инвестиции, за да можем да постигнем по-добри резултати по отношение на качеството на услугите, които предлагаме на потребителите”, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Щетите по електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ, предизвикани от тежките метеорологични условия през януари, надхвърлиха 2  млн. лева.

Пресцентър на ЧЕЗ България