ЧЕЗ започва процедура за екологизацията на ТЕЦ "Варна"

Инвестицията от над 100 млн. евро ще удължи експлоатацията на централата до 2030 г.

ЧЕЗ започва екологизация на ТЕЦ „Варна“. Проектът ще удължи експлоатацията на централата до 2030 г. и ще намали отделяните емисии в атмосферата. По предварителна оценка се очаква инвестицията да надхвърли 100 млн. евро.

Предвижда се до юни 2012 г. компанията да избере технология, да приключи изготвянето на техническо задание и да обяви обществена поръчка за изпълнител на проекта. До края на годината се очаква да бъде избран изпълнител. Работата по реализация на проекта ще започне в началото на 2013 г. и ще продължи до края на 2015 г., като блоковете ще бъдат екологизирани последователно. С екологизацията на ТЕЦ „Варна“ ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 2001/80/ЕС на Европейския съюз, които са залегнали в присъединителния договор на България.

„ТЕЦ „Варна“ е втората по големина конвенционална централа в България и е от изключително значение за поддържане на енергийния баланс и сигурност на страната. Като отговорен инвеститор ние се стараем да намерим най-добрия вариант за бъдещето на централата, за да може тя да продължи да работи в полза на българската енергетика и икономика. Процедурата по избор на изпълнител ще бъде абсолютно прозрачна и ще следва разпoредбите на Закона за обществените поръчки. В изпълнението на проекта ще участват български фирми, което ще бъде един допълнителен стимул за местната икономика“, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

ТЕЦ „Варна“ играе важна балансираща роля в националната енергийна система. Тя осигурява 60% от студения резерв на страната с три от блоковете си. В моменти на пиково потребление по искане на Енергийния системен оператор (ЕСО) централата работи и с повече от три блока, за да гарантира баланса на енергийната система.През 2011 г. студеният резерв на ТЕЦ „Варна” бе активиран 41 пъти и осигури 1 829 651 МВтч., което е 65.3% от произведената от централата електроенергия.

ТЕЦ „ВАРНА”

Топлоелектрическата централа във Варна е построена през 1969 г. В началото на октомври 2006 г. ЧЕЗ купи 100% от капитала на ТЕЦ „Варна” за 206 млн. евро. Веднага след сделката вложи близо 100 млн. евро в увеличение на капитала на централата с 16%. Централата е кондензационна, с обща инсталирана мощност от 1260 МВт – 6 блока по 210 МВт всеки. ТЕЦ „Варна” е втората най-голяма топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров. Тя работи с антрацитни въглища, които в момента се внасят от Русия и Украйна. През миналата година централата произведе общо 3 043 133 МВтч електроенергия, което е с 6.77% повече спрямо произведените през 2010 г.

 

Пресцентър на ЧЕЗ България

Н. Пр. Павел Вацек - посланик на Чешката република в България, Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България; Камен Бошнаков - Изпълнителен директор на ТЕЦ "Варна" по време на пресконференцията.

ТЕЦ "Варна"