ЧЕЗ България и ТУ - София подписаха договор за сътрудничество

ЧЕЗ България и ТУ - София ще работят в ползотворно сътрудничество за подготовка на бъдещите български енергетици. Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България и проф. д-р инж. Марин Христов - ректор на Техническия университет, подписаха днес Договор за сътрудничество и съвместна дейност и Договор за обучение.

„Като социално отговорна компания, за нас е изключително важно да работим в посока създаване на качествени кадри в българската енергетика и развиването на образованието и учебните програми в тази сфера.  Инвестицията в обучението на младите хора е инвестиция в бъдещето”, каза Петър Докладал.

На церемонията Стефан Апостолов - Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, връчи трудовите книжки на студентите от ТУ - София, участвали в Стажантска програма 2011, назначени на трудов договор в компанията – Диян Пандеров, Красимир Димитров и Крум Анастасов.

Пресцентър на ЧЕЗ България