ЧЕЗ въвежда нова онлайн функционалност за клиентите на индивидуално обслужване

Специална секция на сайта дава персонален достъп до фактурите за електроенергия на индивидуално обслужваните потребители, избрали електронна фактура

ЧЕЗ Електро България въвежда нова специална функционалност на корпоративния си сайт  www.cez.bg. Секцията „Индивидуално обслужване” е достъпна от 1 февруари 2012 г. и е предназначена за всички клиенти на индивидуално обслужване, избрали да получават електронна фактура. Приложението се намира в горната дясна част на заглавната страница на сайта. То дава възможност за персонален достъп до електронен архив с висока степен на сигурност, в който ще бъдат качвани и ще се съхраняват всички електронни фактури и приложения на съответния потребител.

„Новата функционалност предоставя допълнителна гъвкавост и повече удобство за нашите клиенти.  В бъдеще планираме приложението постепенно да се развива като съдържание, като се включи и допълнителна информация, свързана с нормативната уредба, полезни и интересни материали за пазара на електроенергия и други”, каза Кремена Стоянова, Изпълнителен директор на "ЧЕЗ Електро България" АД.

В персоналния профил на клиента ще бъде налична  детайлна информация за издадените електронни документи за всички заявени от потребителя клиентски номера. Приложението дава възможност за филтриране по клиентски номер и сваляне на документите, Запазва се информирането по имейл за всяка новоиздадена фактура.

Клиентите на индивидуално обслужване вече са получили подробни указания за работа с портала.

ЧЕЗ обслужва над 3500 клиенти по индивидуален подход. От тях над 800 са заявили услугата „електронна фактура”.

Кремена Стоянова - Изпълнителен директор на "ЧЕЗ Електро България" АД

Пресцентър на ЧЕЗ България