27 случая на нерегламенитрана консумация на електроенергия са установени в пернишкия квартал "Рудничар"

Образувани са 10 досъдебни производства със съдействието на полицията

27 случая на нерегламентирана консумация на електроенергия установи проверка  в пернишкия квартал "Рудничар". Най-често констатираното нарушение е  присъединяване преди електромер или без такъв. В акцията на ЧЕЗ Разпределение България участие взеха 5 екипа на отдел "Нетехнически загуби", както и служители от дирекциите "Мерене и  управление на данните" и "Експлоатация и поддържане на мрежата". Със съдействието на полицията са образувани 10 досъдебни производства.

Манипулирането на електромерите и незаконното присъединяване водят до намаляване на сигурността и качеството на захранването и влошаване на експлоатационните характеристики на мрежите. Средствата, които компанията губи при нерегламентирана консумация, биха могли да бъдат вложени в реновиране, развитие и модернизация на енергийните съоръжения и подобряване на услугите за клиентите.

„Изготвихме план за действие и тези проверки ще продължат на цялата територия, която ЧЕЗ обслужва. Ще бъдем безкомпромисни и ще действаме в рамките на нашите правомощия за да защитим интересите на нашите клиенти и акционери. Отправяме призив  към потребителите да проявяват гражданско съзнание и да подават сигнали в полицията при наличието на ситуации, застрашаващи сигурността на обществото”, каза Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

 Клиентите на ЧЕЗ могат да подават сигнали и на имейл адрес ntz@cez.bg, в Центровете за обслужване на клиенти, както и на денонощната информационна линия 0700 10 010.

  Пресцентър на ЧЕЗ България