ЧЕЗ отчита 19% ръст на консумацията на електроенергия през ноември

Температурните фактори и широката употреба на климатици обясняват повишеното потребление

ЧЕЗ отичта 19% по-висока консумация на електроенергия през ноември тази година в сравнение със същия период на 2010 г. През миналия месец клиентите на компанията са потребили 870 млн. киловатчаса, което е повече  със  138 млн. киловатчаса, в сравнение с потреблението през м. ноември 2010 г.

Отчетено е повишение и в натоварванията на мрежата в София, като за ноември тази година средните товари са достигнали 745 мегавата, докато за 2010 г. са били 601 мегавата.

„Въпреки, че отбелязаният ръст в потреблението не е малък, той не е изненадващ. Тази година ноември бе доста по-студен в сравнение с миналата, когато бе необичайно топъл. Друг важен фактор за повишаване на консумацията на електроенергия е все по-широкото приложение на климатиците за отопление – за много хора този вариант е икономически по-изгоден в сравнение с централното топлоснабдяване”, каза Петър Докладал - регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ е готова за посрещането на зимния сезон. В рамките на подготовката на съоръженията през есента служителите на компанията извършиха обходи на 16 174 км въздушни линии средно напрежение, 110 км въздушни електропроводи и кабелни линии 110 kV в Западна България. Профилактика бе извършена в подстанциите и трафопостовете на компанията, а повредените съоръжения бяха ремонтирани или подменени.

ЧЕЗ обслужва над 2,2 млн. битови и бизнес клиенти в 1619 населени места в Западна България.

Пресцентър на ЧЕЗ България