ЧЕЗ въвежда софтуер за дистанционно управление на елементи от мрежата

Подстанция „Метро” в София е първата, управлявана чрез систематаSCADAMicroDispecink

ЧЕЗ въвeжда софтуер за дистанционно диспечерско управление на елементи от електроразпределната мрежа. SCADAMicroDispecinkе една от трите най-големи корпоративни системи в компанията. Тя позволява измерването на напрежението по мрежата и получаването на сигнали за възникнали нередности. Софтуерът предлага управление на елементите от мрежата на три структурни нива: високо напрежение, подстанциии средно напрежение. Това дава възможност за по-бърза и прецизна реакция при предотвраятване и отстраняване на проблеми по мрежата.

Подстанция „Метро” в София е първата, която се управлява благодарение на системата SCADAMicroDispecink. През 2012 г. ЧЕЗ планира към системата да бъдат включени още 9 подстанции и 2 възлови станции в София.

„SCADAMicroDispecinkе един от големите проекти, които ще допринесат за оптимизиране на работата на енергийните съоръжения и съответно подобряване на качеството и сигурността на захранването за нашите клиенти. Надяваме се да успеем да разширяваме обхвата на проекта с бързи темпове”, каза Ясен Тодоров, Директор Дирекция “Диспечерско управление”, ЧЕЗ Разпределение България.

За периода 2005 - 2011 г. ЧЕЗ е инвестирала над 494 милиона лева в съоръжения и оборудване, свързани с обслужване на клиентите и отчитане и въвеждане на данни – в това число системи за дистанционно отчитане на електромери, телекомуникационно управление и системи за информационно обслужване.

Пресцентър на ЧЕЗ България