ЧЕЗ стартира пилотен проект за актуализация на данните на клиентите

Компанията ще изненада клиентите си в София със специални награди за всички, които предоставят актуалните си данни в периода от 15 ноември до 15 декември.

ЧЕЗ стартира пилотен проект за актуализиране на базата данни за клиентите си в София. В продължение на един месец - от 15 ноември до 15 декември, потребителите, посетили някой от шестте центъра за обслужване на клиенти на компанията в София, ще бъдат поканени да предоставят три имена, адрес на потребление и ЕГН, а при желание от тяхна страна – също и адрес, телефон и имейл за кореспонденция.  Всеки потребител, който обнови данните си, ще получи енергоспестяваща крушка. През следващата година ЧЕЗ планира да проведе кампанията в цяла Западна България.

„Целта на инициативата е да повишим качеството на обслужване, като минимизираме въможността за доставяне на фактурите на неактуален адрес. За нас е изключително важно да затвърдим коректната комуникация с нашите клиенти”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България

В случай, че клиентите променят данните си или установят, че информацията, с която разполага компанията, е неактуална, те са длъжни да уведомят ЧЕЗ в 30-дневен срок за промяната. Най-често подобна ситуация възниква при продажба, покупка или наемане на жилище. В много случаи страните не намират за необходимо да актуализират данните си в съответната ютилити компания.

Пресцентър на ЧЕЗ България