ЧЕЗ инвестира половин милион лева в мрежата на София през октомври

Oбщо 2 млн. лева ще вложи компанията в Западна България този месец

„ЧЕЗ Разпределение България” ще инвестира 555 хил. лева в рехабилитация, реновиране и развитие на електроразпределителната мрежа на София през октомври. Общо този месец компанията планира да вложи над 2 млн. лева в електроенергийната инфраструктура на територията на Западна България. Значителна част от средствата са предвидени за дейности, свързани с присъединяване на нови клиенти и изнасяне и монтаж на електромерни табла на границата на собственост.

Сред ключовите проекти е завършването на работата по подмяната на 78 хил. метра увредени при кражба кабели в централната част на столицата. Само този месец в реализирането на обекта ЧЕЗ ще вложи 400 хил. лева, като през ноември ще бъдат инвестирани още 700 хил. лева. Подмяната на кабелите от подстанция „Витоша” е вторият етап от плана за подмяна на увредени при посегателства кабели в София. През септември “ЧЕЗ Разпределение България” приключи подмяната на 57 хил. метра кабели от подстанция „Хиподрума“, а през следващата година е предвидена и подмяната на 94 хил. метра кабели от подстанция „Красно село”.

„Като компания със сериозен обществен ангажимент, качеството на услугите, които предоставяме на клиентите си, е основен приоритет за нас. Крайната ни цел е постигането на европейските стандарти за сигурност на доставките на електроенергия. Това е посоката, която следваме с всяка реализирана и планирана инвестиция. Надяваме се в бъдеще да разполагаме с повече одобрени средства, за да можем да ускорим темповете на подобряване на обслужването за потребителите“, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

За първите девет месеца на 2011 г. ЧЕЗ е реализирала инвестиции на стойност 32.5 млн. лева. За трите години, от началото на регулаторния период през 2008 г. до края на 2010 г., компанията е вложила общо 223 млн. лева в рехабилитация, модернизиране и развитие на електроенергийната инфраструктура на Западна България.